Brandsäkerhet i hemmet – för din trygghet

De flesta bränder sker i hemmet. För att öka din trygghet vill vi ge dig information och råd om vad du bör tänka på och vad du kan göra själv om det börjar brinna. Vi vill också visa hjälpmedel som finns för att du ska ha ett bra brandskydd i hemmet och som gör att du kan känna dig trygg och sova gott.

Med rätt kunskap kan du hitta och åtgärda brandriskerna i ditt hem och på så sätt förhindra att olyckan inträffar vilket är en av nycklarna till ett bra brandskydd i hemmet.

Aktuellt

Brandvarnardagen 1 december - testa din brandvarnare

Brandvarnardagen 1 december 2023 – en livsviktig dag

Brandvarnardagen är en temadag där privatpersoner uppmanas att testa sin brandvarnare. Detta för att öka säkerhet i svenska hem och få färre att omkomma i bränder.

Fira en brandsäker jul

Fyra viktiga punkter för brandsäkerhet i hemmet

✅ Med en fungerande brandvarnare blir du varnad tidigt. En fungerande brandvarnare är en av de viktigaste sakerna för ett bra brandskydd för hemmet. 

✅ Med rätt utrustning för brand kan du släcka en mindre brand själv innan den hinner växa sig för stor. Det är viktigt att du vet hur utrustningen används. 

✅ Om du inte kan släcka branden själv är det viktigt att du kan sätta dig själv i säkerhet och varna andra. 

✅ Hitta brandriskerna i ditt hem och åtgärda dem. 

Ha en fungerande brandvarnare för att bli varnad i tid?

Har du brandvarnare?

Har du kontrollerat att brandvarnaren fungerar?

Hör du om brandvarnaren larmar? 

Har du brandvarnare?

Enligt 2 kap. 2 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor skall ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Varje byggnad som är avsedd att användas som permanent eller tillfällig bostad bör vara försedd med tillräckligt antal installerade och fungerande brandvarnare för hemmet. 

Du bör ha minst en centralt placerad brandvarnare på varje våningsplan, samt i eller intill varje rum där någon sover. Varje brandvarnare bör inte övervaka ett större område än 60 m2. Avståndet mellan två brandvarnare bör inte överstiga 12 meter. 

Brandsäkerhet i hemmet - Ha en fungerande brandvarnare

En brandvarnare bör placeras i anslutning till köket där det är vanligt att bränder startar. Tänk dock på placeringen så att inte brandvarnaren riskerar att starta av misstag om du till exempel lagar mat. 

När du hyr en bostad brukar det stå i hyreskontraktet vad fastighetsägaren är ansvarig för och vad du är ansvarig för. Om inte annat avtalats bör ägaren har ansvaret för installationen av brandvarnaren och hyresgästen ansvara för skötseln så som batteribyte, testning och rengöring. Bor du i bostadsrätt är det styrelsen som är ansvarig för att det finns brandvarnare och du som är ansvarig för skötseln. I en villa är det du som ägare som är ansvarig för både installation och skötsel. 

Behöver du införskaffa en brandvarnare? Här kan du läsa vårt test där vi utser bästa brandvarnaren.

Hör du om brandvarnaren larmar?

Vi rekommenderar även att du använder brandvarnare som är seriekopplade. Seriekopplade brandvarnare fungerar på sått sätt att om en av brandvarnarna reagerar på rök från en brand så kommer alla brandvarnare i huset att larma. Det innebär att du kommer bli varse om en brandvarnare i källaren eller på vinden larmar även om du befinner dig i en annan del av huset. Läs gärna vårt bäst i test där vi har utsett bästa seriekopplade brandvarnaren.

Det finns även brandvarnare med wifi där du kan få en notis till mobilen om du inte är hemma. Det finns även smarta brandsäkerhetssystem, som X-Sense FS31, där du kan ansluta flera olika typer av varnare och sensorer.

Om du har nedsatt syn eller hörsel finns det brandvarnare som kan vara kopplade till trygghetslarm som larmar larmcentralen. Det finns även brandvarnare som är kopplade till blixtljus eller vibratorplatta som du lägger under kudden eller madrassen. Läs mer i vår guide om brandvarnare för hörselskadade.

Har du kontrollerat om brandvarnaren fungerar?

Den 1 december är brandvarnardagen. Det är en temadag där privatpersoner uppmanas att testa sin brandvarnare.

En av de viktigaste sakerna för brandsäkerhet i hemmet är en fungerande brandvarnare. För att testa brandvarnaren trycker du på testknappen. Då testar du hela brandvarnarens funktion, inte bara batteriet. Ett annat sätt att test brandvarnaren är att köpa rök på burk. Spraya lätt i närheten av brandvarnaren och den fina röken kommer att aktivera brandvarnaren om den fungerar korrekt. 

Brandsäkerhet i hemmet - testa din brandvarnare

Om inte brandvarnaren fungerar när du trycker på testknappen behöver du byta batteri. Fungerar brandvarnaren fortfarande inte behöver du byta ut hela brandvarnaren. En brandvarnare behöver bytas ungefär var tionde år så det kan vara dags för dig att byta ut din. 

Vill du bli påmind om att testa din brandvarnare kan du anmäla dig till MSBs SMS-tjänst, Aktiv mot brand. Det är helt gratis. Du fyller i ditt telefonnummer, väljer hur ofta du vill bli påmind och får sedan ett sms när det är dags att kontrollera din brandvarnare.

Vill du läsa mer om brandvarnare rekommenderar vi att du läser vår omfattande guide om brandvarnare för hemmet eller vår undersökning om de bästa brandvarnarna på marknaden.

Vilken brandvarnare ska jag välja?

För att svara på frågan måste vi ta reda på ditt behov. Idag finns det många olika typer av brandvarnare där det finns allt från den enklaste för det lilla hushållet till den mer avancerade som är som en mindre dator och som du kan få larmet i din mobil.

Oavsett vad du väljer anser vi att du ska välja en seriekopplad brandvarnare där alla varnar om en brand skulle uppstå. För att få reda på vilka som är de bästa brandvarnarna rekommenderar vi att läsa vårt bäst i test för brandvarnare.

Det finns även designade brandvarnare för dig som tycker inredning är viktigt.

Ha utrustning för att kunna agera mot en brand

Kan du nödnumret 112? 

Har du brandfilt och handbrandsläckare? 

Har du koll på hur du använder brandsläckningsutrustning? 

Kan du nödnumret 112?

Om en brand skulle uppstå är det viktigt att du larmar nödnumret 112. SOS Alarm som tar emot samtalet kommer att vilja veta, Vad som har hänt? Var olyckan har inträffat? Vem du är och var du ringer ifrån? SOS-operatören som du pratar med kommer att fortsätta ställa frågor till dig för att säkerställa att rätt hjälp kommer till plats. Det kan kännas som att samtalet tar en evighet men samtidigt som du pratar med en operatör är det flera andra som lyssnar på samtalet och ser till att omgående larma ut de resurser som behövs. 

När räddningstjänsten anländer se till att möte upp dem. Finns det bommar eller grindar som måste öppnas för att komma fram är det bra om du hinner göra det innan räddningstjänsten kommer. Delge sedan räddningstjänsten den information du har. 

Har du brandfilt och handbrandsläckare?

En annan viktig sak för brandsäkerhet i hemmet är att ha utrustning för brandsläckning. Om du upptäcker branden i ett tidigt skede bör du försöka släcka branden själv, med till exempel en brandfilt eller handbrandsläckare. Brinner det i en kastrull på spisen kan du kväva branden med ett lock. Även om du inte lyckas släcka branden är det viktigt att försöka påverka branden i ett tidigt skede. Lyckas du påverka branden kan det vara det som sedan gör att räddningstjänsten lyckas släcka branden. 

Brandsäkerhet i hemmet - Har du brandfilt och handbrandsläckare?

Pulver är det bästa och mest effektiva släckmedlet för hemmabruk. Det är lätt att använda och fungerar mot alla typer av bränder. Storleken bör vara på 6 kg men tycker du den är för tung kan du välja en mindre storlek. En pulversläckare på 6kg är dock det som rekommenderas från myndigheterna och brandskyddsföreningen. Vi har skrivit en omfattande guide om brandsläckare där du kan läsa om allt vad det gäller brandsläckare. I vårt test, brandsläckare bäst i test har vi dessutom utsett bästa brandsläckaren.

Ska du köpa en brandfilt har vi gjort i vårt test, brandfilt bäst i test, jämfört olika brandfiltar och utsett bästa brandfilten.

Har du koll på hur du använder brandsläckningsutrustning? 

Med en brandfilt kan du kväva mindre bränder. Brandfilten kan till exempel användas för brinnande möbler, bränder i köket eller om det brinner i någons kläder. Dra ut filten ur sin förpackning, lägg den över branden och tryck med händerna ovanpå filten för att kväva branden. 

Om du har en handbrandsläckare, plocka fram den, dra sprinten, rikta slangen mot brandens bas och aktivera släckaren. Släck med en svepande rörelse. Här kan du läsa mer om vilken brandsläckare du ska ha hemma.

Krav på brandsläckare i båten

Visste du att det är krav på att ha brandsläckare i båten. Enligt rådande säkerhetsföreskrifter för fritidsbåtar med motor på över 20 hk eller om du har anordning med öppen låga, till exempel gasolkök ombord måste du ha minst en godkänd brandsläckare. Om du har en båt som är längre än 10 m ska du ha minst två brandsläckare.

I och med att en brandsläckare kan ta stor plats på en liten fritidsbåt rekommenderar vi att välja en 2 kg pulversläckare. Har du plats för det är det givetvis bättre att välja en släckare med större släckakapacitet och då är vinnaren bästa brandsläckaren självklart bästa valet, Housegard 6 kg pulversläckare.

Har du gasolkök på båten bör du även ha en gasvarnare som varnar ifall gas läcker ut. I vårt test, bästa gasvarnaren kan du läsa mer om gasvarnare och ta del av vinnaren i vårt test.

Ha en plan för hur du ska sätta er i säkerhet

Kan du utrymma själv om det brinner? 

Har ni någon återsamlingsplats? 

Kan du utrymma själv om det brinner?

Om det börjar brinna och du inte kan släcka själv gäller det att utrymma snabbt. En brand kan sprida sig väldigt snabbt och det kan handla om några enstaka minuter ni har på er att sätta er i säkerhet. På vägen ut är det viktigt att stänga både innerdörrar och ytterdörr för att försvåra för branden att sprida sig. 

Om du ska utrymma via ett trapphus och det är rök i trapphuset när du öppnar dörren är det viktigt att du går in i din lägenhet igen och stänger dörren. Varje lägenhet är en brandcell och ska kunna stå emot brand i en timme innan brand sprider sig in i lägenhet. Se dock till att uppmärksamma din omgivning på att du befinner dig i lägenhet så att du kan få hjälp av evakueras därifrån. 

Bor du någon eller några våningar upp kan det vara svårt att utrymma om till exempel trapphuset är rökfyllt. Då kan en brandstege eller ett räddningsrep vara ett alternativ. Lär vår artikel om utrymning vid brand och hur en brandstege kan hjälpa dig.

Har ni någon återsamlingsplats?

Se till att ni i hushållet bestämt var ni ska samlas om ni måste utrymma huset, en förbestämt återsamlingsplats. Det spelar inte så stor roll var den är bara alla i hushållet känner till den i förväg. Det kan vara vid grannens brevlåda eller vid lekstugan. Med en återsamlingsplats kan ni snabbt avgöra om det är någon som saknas.

Brandsäkerhet i hemmet - återsamlingsplats

Hitta brandriskerna i ditt hem och åtgärda dem

De vanligaste orsakerna till att bostadsbränder startar:

Rökning

Rökning är den vanligaste dödsbrandsorsaken. Oftast inträffar det för att en person antänder en säng eller soffa med en cigarett. Idag är det krav på att att cigaretter ska vara självslocknande. Om du är rökare är det viktigt att du har säkra rutiner. Tänk på att aldrig röka i närheten av indredning som kan börja brinna. Rök ALDRIG i sängen! Använd bra tändare och stabila askfat. 

Levande ljus

Levande ljus är mysigt under mörka vintermånader. Se dock till att ALDRIG lämna levande ljus obevakade. Se till att de är rätt placerade och använd stadiga ljusstakar i obrännbart material. 

December är den månad när det inträffar flest bostadsbränder. En av anledningarna är bland annat att vi tänder fler levande ljus. Läs gärna våra tips för att kunna fira en brandsäker jul.

Köksbrand

Kontrollera alltid att spisen är avstängd när du går hemifrån eller gå och lägger dig. Förvara ALDRIG något på spisen. Många bränder har startat för att man haft plastburkar, tidningar eller annat brännbart material på spisen och sedan gått emot vreden och råkat starta spisen. Även barn är klåfingriga och kan råka slå på spisen eller hällen. 

Brandsäkerhet i hemmet - Köksbrand - 3 bra spisvakter du kan installera själv

Se till att rengöra köksfläkten och filtret regelbundet. Om en brand skulle börja på spisen får den snabbt fäste och sprider sig lätt vidare om det finns gammalt stekflott i köksfläkten. 

Den vanligaste brandorsaken i hemmet är att man glömmer en kastrull på spisen. Om detta är en risk i ditt hushåll kan en timer eller en spisvakt vara lösning. En spisvakt är en teknisk anordning som övervakar spisen.

Vid risk för brand kan spisvakten påkalla omgivningens uppmärksamhet eller bryta strömmen till spisen innan brand har hunnit uppstå. Vi har skrivit en guide om spisvakt där vi recenserar 3 bra spisvakter som du alla kan installera själv.

Elektronik

Vi använder mycket olika typer av elektronik i våra hem idag som kan bli en brandrisk. Förr pratade man om att glödlampor kunde bli varma och orsaka bränder. Det är fortfarande en risk men idag använder vi mycket LED-lampor och dessa blir inte lika varma som traditionella glödlampor och därför en mycket mindre risk att dessa ska orsaka bränder. Dock är det fortfarande viktigt att du använder rätt watt-tal på din glödlampa så att den inte riskerar att bli överbelastad.

Har du lysrör som blinkar är det viktigt att du byter ut dem. Ett blinkande lysrör kan göra att armaturen blir överhettad och risken finns att det kan starta en brand. I samband med att du byter lysröret ska du även byta glimtändaren. 

Undvik att använda elektriska värmefilar, värmemadrasser eller liknande när du ska sova. Se till att följa tillverkarens instruktioner. 

Undvik att ladda elektronisk utrustning ståendes i sängen, fåtöljen eller soffan. En bärbar dator har till exempel fläktar som används till att kyla processor, batteri och övriga komponenter. Ställer du datorn i sängen riskerar täcket att täppa för lufthålen och datorn kan snabbt bli överhettad. Då finns en stor risk att brand uppstår. Säkerställ även att elektronisk utrustning som du använder är CE-märkt samt är hel. Är det en skada på sladden, kassera produkten. Undvik även att köpa billiga elektronikprodukter direkt från Asien om du inte har koll på att de är testade enligt gällande normer. 

Eldning i kamin

Om du eldar i en eldstad eller kamin är det viktigt att du följer tillverkarens rekommendationer. Det är viktigt att du inte använder för mycket bränsle. En bra tumregel är att lägga in max tre kg ved i timmen. Säkerställ att du eldar med torr ved och se till att du har rätt luftflöde. Om du använder sur vet ökar du riskerna för soteld på sikt. 

Brandsäkerhet i hemmet - Eldning i kamin

Var även noggrann med hur du hanterar askan från spisen. Se till att förvara askan som du plockar ut från spisen i en plåthink och förvara den inte nära fasaden. Här kan du läsa mer om hur du eldar på rätt sätt i din eldstad

Brandfarlig vara i hemmet

Brandfarlig varor är vanliga att man har i hemmet och som används i olika sammanhang i vårt dagliga liv. Det kan vara bränslen, lösningsmedel eller rengöringsmedel. För det mesta klarar vi av att använda dem utan att det sker en olycka. Men om olyckan är framme blir konsekvenserna ofta allvarliga. 

Brandsäkerhet i hemmet - Brandfarlig vara
Faropiktogram – Brandfarlig vara

Varje år brännskadas barn och vuxna och egendom förstörs på grund av bränder som startar genom felaktig eller olämplig hantering av brandfarliga vätskor. 

Brandfarliga vätskor kan vid ganska låga temperaturer avge ångor som går att antända. För att det ska kunna brinna behövs bränsle, syre och en tändkälla. Tändkällan kan vara en låga, en gnista eller en het yta. Även en statisk urladdning kan räcka för att ångan ska antändas. 

Hur kan du veta vad som är brandfarligt? Förpackningar ska märkas enligt gemensamma regler inom EU. I tabellen ovan kan du se de olika farlighetsgraderna för brandfarlig vätska samt den symbol som använda för märkning. 

I ditt hem får du sammanlagt av alla klasser förvara högst 100 liter brandfarlig vätska. I detta räknas inte drivmedel i fordon och reservdunk. Brandfarliga vätskor bör alltid förvaras i sin orginalförpackning med orginaletiketten kvar. Inne i bostaden får vätskorna förvaras i förpackningar om höst 10 liter. Bor du i flerbostadshus finns det ytterligare restriktioner att ta hänsyn till. Om man är i behov av att förvara mer än detta hemma måste man söka tillstånd hos kommunen.  

Brandfarlig vara i hemmet
Bild lånad från MSB

Brandöva hemma

Många har årligen brandövning i skolan och på sin arbetsplats, men hur många är det som brandövar hemma? Som vi vet sprider sig elden snabbt om det börjar brinna och det är viktigt att alla i hemmet vet hur ni ska agera. Gör därför en utrymningsplan och bestäm en återsamlingsplats för familjen att samlas på. 

Informera hela familjen om att ni ska göra en övning. Vi vill inte att någon ska få obehagskänslor och därför är det bra om alla känner till att det är en övning. Aktivera gärna brandvarnaren så att personerna i hushållet får agera som de skulle gjort ifall det brann på riktigt.

Läs gärna vår artikel hur du ska göra om det börjar brinna hemma. 

Guide, så brandövar du hemma

✅ Skydda dig mot rök och eld

Prata om att röken är farlig och att man därför aldrig ska befinna sig i en rökig miljö. Öva på att krypa längs golvet och ta er ut genom en dörr eller ett fönster. Den varma röken stiger uppåt och miljön kommer därför vara bättre längs med golvet under en längre tid. 

Stäng alla dörrar bakom dig så att elden och röken stängs in. Ta inte med dig något ut, det tar för lång tid och kommer att sinka dig. Barn blir lätt skrämda och gömmer sig hellre än att ta sig ut. Lär dem hur de ska göra. 

Säkerställ att alla vet var handbrandsläckaren och brandfilten är placerad och hur man gör för att använda dem. 

✅ Planera utrymningsväg

Gör en utrymningsplan och öva på hur ni tar dig ut från olika rum. Har du sovrum på en andra eller tredje våning bör det finnas en brandstege nära till hands. Entrédörren är oftast den vägen vi tänker på ut men kom ihåg att om det brinner kanske den vägen är blockerad och det är viktigt att du har funderat kring alternativa vägar ut. Om det är möjligt, se till att ni har minst två utrymningsvägar för alla i familjen. 

När ni kommer ut, se till att ha en återsamlingsplats. Det kan vara grannens brevlåda eller lekstugan.

Inbrottsskydd och brandskydd gå tyvärr inte alltid hand i hand. Samtidigt som du vill att din bostad ska vara säker så att ingen kan ta sig in så måste ni lätt kunna ta er ut. Se därför till att alla vet var nycklarna förvaras. 

Om du bor i ett flerfamiljshus och trapphuset är rökfyllt, stanna kvar i din lägenhet och larma 112. Gå ut på balkongen eller öppna ett fönster och få någons uppmärksamhet genom att vifta och ropa. 

Om det brinner i din lägenhet, försök påverka branden. Lämna lägenheten och stäng dörren efter dig. Använd inte hissen utan ta trapporna. Varna grannarna och larma 112.

✅ Ta dig till återsamlingsplatsen

Det absolut viktigaste vid en brand är att alla människor klarar sig, materiella ting går att ersätta. Det är därför viktigt att vi säkerställer att alla har tagit sig ut och är i säkerhet. Se därför till att ni har bestämt en återsamlingsplats i förväg. Det kan vara grannens brevlåda eller lekstugan. Det viktigaste är att alla i hushållet känner till platsen ni ska samlas på. 

✅ När du brandövar med barn

När fara uppstår har barn en tendens att gömma sig. Lär därför barnen vikten av att inte gömma sig vid brand, utan ropa på hjälp och ta sig ut genom att krypa under röken. Repetera ofta vilka utrymningsvägar de ska använda och var ni har er återsamlingsplats. 

Låt barnen vara med när ni testar brandvarnaren så att de lär sig vikten av en fungerande brandvarnare i tidig ålder. 

Eldning hemma på tomten

När du vill elda hemma måste du först ta hänsyn till gällande brandriskprognos. Om eldningsförbud är utfärdat får du inte elda överhuvudtaget. Du ska även kontrollera vilka regler som gäller för eldning där du bor. I en del kommuner är det endast tillåtet att elda vissa veckor om året. Tänk på att det normalt är förbjudet att elda i tätbebyggt område. Kontrollera med kommunens miljökontor eller räddningstjänsten där du bor vad som gäller. 

Brandsäkerhet i hemmet - Eldning hemma på tomten

Checklista för eldning utomhus

  • ✅ All eldning sker alltid på eget ansvar. Det går inte att söka tillstånd hos räddningstjänsten däremot kan man ringa och rådfråga om du undrar något. 
  • ✅ Visa hänsyn till din omgivning. Röken kan vara irriterande och störa.
  • ✅ Elda inte vid torr och blåsig väderlek. Kontrollera brandriskprognosen. Det är inte tillåtet att elda om eldningsförbud råder. 
  • ✅ Elda inte nära byggnader, avståndet till närmaste byggnad bör vara större än 75 meter.
  • ✅ Elda inte vid stark blåst.
  • ✅ Se till att du har vattenslang och säker tillgång till vatten. Även spade, kratta och liknande kvar vara bra att ha.
  • ✅ Vid gräseldning vattna gärna runt området du tänker bränna av och elda inte mer än högst 5×5 meter åt gången.
  • ✅ Eldning för att grilla säkert ska ske i ordnad eldstad eller grill.
  • ✅ Elda inte när det är mörkt (gäller ej eldning i eldstad eller grillning).

Ta inga risker

Ta inga risker när du eldar i trädgården. Se till att du har fungerande släckutrustning: tillgång till mycket vatten, vattenslang, spadar, ruskor, krattor och liknande. Lämna aldrig elden utan bevakning. Torrt fjolårsgräs brinner bra och det kan gå fort för en brand att sprida sig särskilt om det blåser mycket. 

Elda inte skräp!

Elda bara grenar, kvistar och ris. Byggavfall, däck, vitvaror, brännbara vätskor, plats etc ska lämnas in till kommunens miljöstationer. Elda inte heller allt på en gång. Det minskar strålningsvärmen, risken för spridning minskar och du kommer även ha lättare att släcka branden om den håller på att sprida sig. 

Bevaka eldningen

Se till att bevaka elden så längde det finns risk att den kan sprida sig. Kontrollera noga att det inte finns någon glöd kvar. Lägg på rikligt med vatten och täck gärna över askhögen med jord. Kontrollera platsen efter med jämna mellanrum gärna något dygn framåt. 

Varje år inträffar ett flertalet bränder där eldning genomförs på ett riskfyllt sätt. Oftast eldar man för nära en byggnad, när det blåser för mycket eller är för torrt ute. En liten gnista kan enkelt blåsa iväg och få en ladugård eller en skog att börja brinna.