Elda på tomten – vad gäller?

Skriven av:
Uppdaterad senast:

Sedan 1 januari 2024 gäller nya regler kring vad du får elda på tomten. De nya reglerna innebär att allt trädgårdsavfall ska komposteras på tomten, lämnas till en återvinningscentral eller samlas in av kommunen. I princip innebär det att du inte längre får elda grunda, löv och annat trädgårdsavfall på tomten.

Får jag elda på tomten?

De nya reglerna som gäller från 1 januari 2024 innebär att du inte längre får elda trädgårdsavfall på tomten. (pressmeddelande från Naturvårdsverket)

De nya direktiven är en del av införandet av EU:s avfallsdirektiv som bland annat innebär att bioavfall ska materialåtervinnas. Bioavfall innefattar förutom köksavfall även trädgårds- eller parkavfall som växtdelar, gräsklipp, löv och grenar. Även stubbar och vedartat avfall som till exempel grenar räknas som trädgårdsavfall. Ved räknas dock inte som avfall och omfattas inte av bestämmelserna.

De nya förutsättningarna gäller inte bara för privatpersoner, utan även för olika verksamheter som hanterar trädgårds- eller parkavfall.

Som tidigare är det fortsatt inte tillåtet att elda sopor, plast eller miljöfarliga saker som tryckimpregnerat virke och spillolja.

Kan jag få undantag för att få elda på tomten?

Det är upp till varje kommun att avgöra om det finns anledning att godkänna undantag. Ett exempel kan vara om man har väldigt långt till närmaste återvinningscentral.

Redan idag har många kommuner begränsningar när det gäller eldning på tomten. Som privatperson kan du vända till kommunen där du bor för att få reda på vad som gäller.

Är det slut på valborgsmässoeldar nu?

De nya bestämmelserna innebär att du inte får elda ett majbål hemma utan tillstånd från kommunen. Enligt handläggare i frågan går det att söka dispens för valborgsmässoeldar. Dispensen söks hos kommunen och gäller för särskild tid och plats.

FAQ Elda på tomten – vanliga frågor och svar

Är det tillåtet att elda på egen tomt?

Sedan januari 2024 är det inte längre tillåtet att elda på tomten. Enligt nya direktiv ska allt bioavfall materialåtervinnas.

När får man elda på sin tomt?

Nej, du får inte längre elda på din egen tomt. De nya reglerna gäller från jan 2024. Dispens kan ges av din kommun.

Vad gäller vid eldning i tätbebyggt område?

Generellt får du inte elda i tätbebyggt område. Enligt ett EU direktiv som började gälla 1 jan 2024, är det inte heller längre tillåtet att elda trädgårdsavfall hemma på tomten.

Referenser till artikeln

Profilbild skribenten Johan Jonsson

Lämna en kommentar