Hållbarhet brandsläckare – Hur länge håller en brandsläckare?

Skriven av:
Uppdaterad senast:

Det är viktigt att man ser efter och underhåller sin brandsläckare annars finns det risk att den inte fungerar när man behöver använda den. Men hur länge håller en brandsläckare och hur gör man för att kontrollera brandsläckaren?

Läs mer i vår artikel om hur länge en brandsläckare håller och när du behöver byta ut den och andra praktiska tips.

Hur länge håller en brandsläckare?

En pulversläckare beräknas hålla i 10 år precis som en koldioxidsläckare och en skumsläckare har en hållbarhetstid på 5 år. Du hittar oftast datummärkning och tillverkningsår längst ner på släckaren.

Släckaren kan säkert hålla längre men efter angivna år är tillverkarnas rekommendation att släckaren behöver bytas ut eller kontrolleras av en en auktoriserad verkstadstekniker. Det är dock dyrt att fylla på en gammal släckare så därför är det många gånger bättre att köpa en ny.

En brandsläckare som utsatt för yttre påfrestningar eller en miljöpåverkan med varierande temperaturer, solljus eller fukt, kan få en förkortad hållbarhetstid.

När ska jag byta brandsläckare?

När du har använt din brandsläckare, när mätaren visar rött eller om din brandsläckare är över 10 år gammal, är det dags att byta ut den. Du ska INTE använda en gammal brandsläckare eftersom pulvret är en färskvara. Gammalt pulver har inte samma effekt på lågorna och risken är att brandsläckaren inte kommer att fungera som den ska.

Tyvärr är det kostsamt att och vissa gånger dyrare att fylla på en gammal brandsläckare så därför kan det många gånger vara bättre att köpa en ny.

Behöver du en ny brandsläckare? Läs vårt test av brandsläckare.

Hur ofta ska en brandsläckare kontrolleras?

En brandsläckare ska kontrolleras regelbundet. Du bör kontrollera dina brandsläckare i alla fall en gång per kvartal men gärna oftare. Du bör gå igenom nedanstående punkter när du kontrollerar dina brandsläckare. Att kontrollera en brandsläckare tar inte mer än 1-2 minuter och är inte alls svårt eller jobbigt.

Hur länge håller en brandsläckare? Kvinna som kontrollerar en brandsläckare

Kontrollpunkter brandsläckare

  1. Brandsläckaren är placerad synlig, ej blockerad och på avsedd plats, gärna upphängt med ett fäste på väggen.
  2. Kontrollera tryckmätaren, och att manometern står på grönt. Knacka försiktigt på mätarglaset för att se att visaren inte har fastnat.
  3. Inspektera att slangen är hel och inte har några torrsprickor.
  4. Säkerställ att plomberingen sitter kvar. Då kan du vara säker på att ingen har använt släckaren.
  5. Kolla visuellt så att inte släckaren har några synliga skador.
  6. Om det gäller en pulversläckaren tänk på att det kan det vara bra att vända på den några gånger och slå lite lätt på sidan och “lyssna” så att pulvret glider fritt i släckaren. Det finns annars en risk att det packas för hårt och fungerar sämre när du väl behöver använda den.

Följ tillverkarens anvisningar om skötsel och service. Tänk på att du bara kan använda en brandsläckare en gång. Om du har använt den måste du lämna in den för översyn och påfyllning eller införskaffa en ny.

Inzoomad bild på en manometer  på en brandsläckare

Hur många gånger kan jag använda en brandsläckare?

En brandsläckare kan bara användas en gång, sen ska den kasseras. Även om du inte tömmer släckaren helt ska du se släckaren som förbrukad.

Du kan lämna in en brandsläckare för att få den återfylld, men det är relativt dyrt och många gånger är det dyrare än att köpa en ny brandsläckare. Din använda brandsläckare lämnar du sedan in på kommunens återvinningsstation.

Housegard erbjuder trygghetsgaranti på sina brandsläckare. Det innebär att om du inom sex månader efter inköp har registrerat din släckare, får du en helt ny om du tvingats använda brandsläckaren inom fem år. Läs mer om Housegard brandsläckare för att lära dig mer om trygghetsgarantin.

Vad gör jag med en gammal brandsläckare?

Om du har tvingats använda din brandsläckare eller upptäcker att din brandsläckare är för gammal, ska du lämna in din använda brandsläckare på kommuns återvinningscentral. En brandsläckare går som farligt avfall. Är du minsta osäker kan du fråga personalen på återvinningscentralen om hjälp.

Glöm inte att införskaffa en ny släckare så att du bibehåller ditt brandskydd. Om du köper en brandsläckare från vinnaren i vårt bäst i test av brandsläckare får du en ny utan kostnad om du tvingas använda din släckare inom fem år från inköpsdatum.

FAQ hur länge håller en brandsläckare? – vanliga frågor och svar

Kan man fylla på en pulversläckare?

Det går alldeles utmärkt att fylla på en pulversläckare efter att den är använda eller om den passerat sitt bäst före datum. Tyvärr är det oftast dyrt att göra och många gånger blir det billigare att köpa en ny.

Var fyller man på pulversläckare?

Vill man fylla på en pulversläckare finns det vissa serviceföretag man kan vända sig till och vissa räddningstjänster kan erbjuda den servicen.

Relaterade artiklar

Källor till artikeln

  1. MSB. Brandskyddsutrustning – Brandsläckare. MSB. 2021. https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/brandskydd/brandskyddsutrustning/brandslackare/ (Hämtad 2023-03-02)
  2. Storstockholms brandförsvar. Brandskyddsinformation – Allt om brandsläckare. Storstockholms brandförsvar. 20??. https://www.storstockholm.brand.se/kunskapsartiklar/brandslackare/ (Hämtad 2023-02-02)
  3. Presto. Gammal brandsläckare. Presto. 2023. https://www.presto.se/kunskapsbank/gammal-brandslackare (Hämtad 2023-02-02)
Om oss Johan Jonsson

Lämna en kommentar