Var ska man placera brandsläckaren?

Skriven av:
Uppdaterad senast:

Det är bra att ställa sig frågan ”Var ska man placera brandsläckaren” för att du ska ha ett bra brandskydd hemma. En brandsläckares effektivitet är beroende av att släckning påbörjas i ett tidigt skede annars kommer du inte ha någon möjlighet att släcka branden.

Placera brandsläckaren på en väl synlig plats, gärna i anslutning till en entré eller utgång. Se till att brandsläckaren är lättillgängligt och inte blockerad. Häng upp den på väggen så den inte riskerar att välta eller flyttas undan. Släckaren instruktioner ska vara vänd utåt, synligt och läsbart. Glöm inte läsa på om hur du använder en brandsläckare.

Läs vidare för att lära dig mer om var man ska placera brandsläckaren.

Var ska man placera brandsläckaren? – Bästa placeringen i din bostad

En brandsläckares effektivitet är beroende av att insatsen utförs i ett tidigt skede av brandtillbudet. Om branden hunnit växa sig för stor kommer du inte själv kunna släcka branden utan den kommer snabbt att växa sig större och riskera att hota hela din bostad.

Behöver du ny brandsläckare? Hitta bästa brandsläckaren här

Placering brandsläckare i bostad

I en privatbostad finns det inga krav på att ha en brandsläckare men det är rekommenderat att du har en brandsläckare för att själv kunna påverka en eventuell brand som uppstår.

En bra placering av brandsläckaren är där den är lätt att komma åt och där du snabbt kan påbörja en släckning vid en eventuell brand. Placera gärna släckaren i anslutning till entréer eller utgångar. Se till att brandsläckaren är väl synlig, inte är blockerad och att släckarens instruktioner är vänd utåt så den är lätt att läsa.

Var ska man placera brandsläckaren?

Har du en stor bostad kan du behöva flera brandsläckare. Du ska inte behöva springa igenom hela huset för att hämta brandsläckaren utan fundera hur du kommer ta dig ur huset vid en eventuell brand beroende på var i huset du befinner dig. Har du flera våningsplan bör du ha en brandsläckare på varje våningsplan.

Letar du efter en snygg brandsläckare att placera hemma? Läs om Solstickan brandsläckare

Placering brandsläckare i garage

I ett garage är det samma rekommendation för placering av brandsläckare som i en bostad. Släckaren ska placeras nära dörren eller porten, den ska hänga på väggen och inte vara blockerad.

Medan bränder i bostäder oftast inträffar på grund av glömd mat på spisen, levande ljus och eldstadsrelaterade till bränder så beror oftast bränder i garage på ovarsam hantering av brandfarlig vätska, hetarbeten eller elfel i till exempel en avfuktare.

Hanteringen av bränderna är dock densamma och en 6kg pulversläckare är den släckaren som är mest lämplig även här.

Häng upp brandsläckaren på väggen

Något som jag har lärt mig genom åren efter att ha varit på besök i många bostäder i samband med bränder är att släckaren oftast hamnar längst in i någon garderob där den glöms bort och sällan fungerar när den väl behöver användas.

De flesta brandsläckare kommer med ett väggfäste och annars finns det att köpa till. Se till att montera fästet och häng upp släckaren. Då vet du att släckaren finns på sin rätta plats när den behöver användas, den blir sällan blockerad och den riskerar inte att åka i golvet och skadas. Det kommer även vara lättare att läsa instruktionen på släckaren när texten alltid är placerad utåt.

Brandsläckaren ska hängas på en höjd som gör att den snabbt kan användas och plockas ner från väggen. Normalt säger man att handtagets höjd ska vara max en meter över golvet och behållarens nedersta del ska placeras minst en dm över golv.

FAQ Placering brandsläckare – vanliga frågor och svar

Får en brandsläckare stå på golvet?

I en privatbostad finns det inga krav på placering av brandsläckaren. Men det är rekommenderat att brandsläckaren hängs upp på ett fäste på väggen så att den är lätt att komma åt och är mer skyddad från åverkan.

Får en brandsläckare förvaras liggandes?

Man kan ha en brandsläckare förvarad liggande. Däremot när den ska användas måste den ställas upp för att fungera korrekt.

Finns det regler kring hur en brandsläckare ska placeras?

I privatbostäder finns det inga krav på var en brandsläckare ska placeras, det finns inte ens krav på att ha en brandsläckare. Rekommendationen är dock att ha minst en brandsläckare, placera den nära en entré eller utgång samt montera den, hänga

Relaterade artiklar

Källor till artikeln

  1. MSB. Brandskydd i varje bostad. MSB. 2012. https://www.msb.se/siteassets/dokument/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/brandskydd/brandskydd-i-varje-bostad_bakgrund-och-fordjupad-info.pdf (Hämtad 2023-03-06)
  2. SVEBRA. Val och placering av brandsläckare. SVEBRA. 2020. https://svebra.org/wp-content/uploads/2021/01/Val-och-placering-av-brandslackare-6.1.pdf (Hämtad 2023-03-06)
Profilbild skribenten Johan Jonsson

Lämna en kommentar