Placering brandvarnare – hur du placerar din brandvarnare

Skriven av:
Uppdaterad senast:

För att en brandvarnare ska kunna fungera och ge ett fullgott brandskydd är det av yttersta vikt att du tänker till kring din placering av brandvarnaren. Har du en större bostad ska du dessutom ha flera brandvarnare.

I denna artikel går vi igenom hur du ska placera din brandvarnare och hur du ska tänka när du placerar ut brandvarnare på olika platser i ditt hem. 

Placering brandvarnare i min bostad, med exempel

Det är viktigt hur du placerar din brandvarnare. En felaktigt placerad brandvarnare kan fördröja aktiveringen med flera minuter och i värsta fall innebära en stor fara för dig och din familj. Nedan går vi igen var och hur du ska tänka kring placering av brandvarnare. 

1. Placera brandvarnaren i taket

Anledningen till att brandvarnaren ska placeras i taket är att då fungerar den som bäst och larmar snabbt om en brand skulle uppstå. 

Placera brandvarnaren i taket

Den varma röken kommer att stiga uppåt och hamna under taket. Därför larmar brandvarnaren snabbast om den är placerad i taket. En brandvarnare är även konstruerad för att gå in i brandvarnaren via ingångshålen som är närmast taket. 

Brandvarnaren ska helst placeras så centralt i rummet som möjligt. Det viktigaste är dock att brandvarnaren placeras med minst 50 cm avstånd från väggen för att undvika stillastående luft i vinkeln mellan vägg och tak. (se bild)

Placera brandvarnaren i taket - mått och exempel

Om det absolut inte går att placera brandvarnaren i taket, kan brandvarnaren placeras på vägg och då är rekommendationen cirka 15 cm från taket. Det man ska ha med sig är att väggmontage kan medföra att det tar längre tid innan brandvarnaren larmar. 

Hur placerar jag brandvarnaren i snedtak? 

I vissa hem finns det snedtak och där är det lika viktigt att ha en brandvarnare. Dock kräver placeringen av brandvarnare i snedtak att man tänker till. Brandvarnaren ska då placeras 100 cm horisontellt från takåsen. (se bild) Detta för att inte monteras i den “döda zonen” av stillastående luft som kan fördröja aktiveringstiden av brandvarnaren. 

Placera brandvarnaren i snedtak, med exempel

2. Placera brandvarnaren så att att den hörs

Anledningen till att man har brandvarnare är att man ska få en tidig varning om att en fara har uppstått och på så sätt kunna sätta sig själv och sin familj i säkerhet och eventuellt kunna släcka branden

Därför är det viktigt att ni placerar era brandvarnare på rätt ställen i er bostad. 

I din bostad bör du ha minst en brandvarnare per våningsplan. Varje brandvarnare bör inte övervaka mer än 60 m2. Avståndet mellan två brandvarnare bör inte heller överstiga 12 m. Detta kan givetvis variera från hem till hem. 

En brandvarnare ska placeras i eller i anslutning till era sovrum. Fundera kring om risken är störst att branden startar i eller utanför sovrummet och placera sedan brandvarnaren där. Idag är det många som laddar mobiler, läsplattor, el-scootrar och datorer inne i sovrummet och då ska ni definitivt ha en brandvarnare inne i sovrummet. 

Om ni inte laddar elektrisk utrustning inne i sovrummen kan en brandvarnare placeras i rummet utanför sovrumsdörrarna, det viktigaste är att alla hör och uppfattar om en brandvarnare börjar larma. Därför är seriekopplade brandvarnare att föredra. Larmar en så larmar alla och du kommer höra larmet oavsett var i bostaden du befinner dig. 

Placering brandvarnare lägenhet

En brandvarnare bör även placeras i nära anslutning till köket. Köket är den plats i våra hem där flest bränder uppstår. Placera dock inte brandvarnaren så att den riskerar att falsklarma på grund av matos. Det brukar sluta med att brandvarnaren plockas ner och du inte längre har ett fullgott skydd. 

Det kan finnas andra platser i bostaden där det behövs en brandvarnare. Bor du väldigt stort behöver du fler brandvarnare och har du komplementbyggnader såsom garage, attefallshus eller pannrum, bör du ha en brandvarnare även i dessa utrymmen.

3. Placera brandvarnaren så den inte fellarmar

Slutligen är sista rådet att placera brandvarnaren så att den inte falsklarmar. En brandvarnare som är placerad precis ovanför spisen, pelletspannan, kaminen eller ovanför duschen kommer att larma trots att det inte kommer rök från en skarp brand. 

Det kommer leda till att familjen inte kommer ta det på allvar när en riktigt brand bryter ut samt att risken är stor att ni plockar ner brandvarnaren och lägger den på hyllan för att ni inte orkar höra på falsklarmen längre. 

Placering brandvarnare i husbil eller husvagn?

När du ska placera en brandvarnare i din husbil eller husvagn gäller samma principer som i din vanliga bostad. Brandvarnaren ska placeras i takets högsta punkt där den kan larma så fort rök börjar utvecklas.

Få husvagnar och husbilar är över 60 m2 så därför klarar du dig i de allra flesta fallen med en brandvarnare. Om du dock har dörren till husvagnen stängt på natten kan det finnas en idé att ha även en brandvarnare i förtältet.

Normalt sätt när man monterar en brandvarnare i taket använder man medföljande skruv och plugg. Detta kan vara lite svårare i en husbil eller husvagn där man oftast inte vill borra i taket. Det finns speciella magnetplattor som man klistrar fast i taket och i brandvarnaren och på så sätt slipper man göra hål i taket och brandvarnaren är enkel att både sätta upp och ta ner.

Ett gaslarm däremot ska placeras så lågt som möjligt i och med att gasen är tyngre än luft och därför kommer breda ut sig nära golvet.

FAQ Placering brandvarnare – Vanliga frågor och svar

Fungerar en brandvarnare lika bra om jag lägger den på en hylla? 

Brandvarnaren kommer fortfarande att fungera om den placeras på en hylla men den kommer fungera mycket sämre än det är tänkt. Det kommer ta mycket längre tid för den farliga röken att nå brandvarnaren och därför kommer det ta tid innan du blir varnad. Därför är det av största vikt att brandvarnaren placeras i taket för att fungera så bra som möjligt. 

Måste man ha brandvarnaren i taket? 

För att en brandvarnare ska fungera så bra som möjligt ska den placeras i taket. Dit kommer röken att komma först och på så sätt får du en tidig varning om en brand skulle uppstå. 

Hur bör en brandvarnare monteras i en bostad?

En brandvarnare ska placeras i taket och helst så centralt i rummet som möjligt. Brandvarnaren ska placeras minst 50cm från vägg, ventilationsöppningar eller andra föremål.

Referenser till artikeln

Profilbild skribenten Johan Jonsson

Lämna en kommentar