Brandsäkra husvagnen – brandskydd på camping 2023

Foto av författare
Skriven av:
Johan Jonsson
Uppdaterad senast:

En husvagn är ett utmärkt sätt att resa och se landet, men det är viktigt att se till att du vidtar nödvändiga åtgärder för att brandsäkra husvagnen. Bränder kan lätt bryta ut på campingen, så läs vidare för att få några tips om hur du kan förebygga dem.

Brandsäkra husvagnen – tips och råd till dig som campinggäst

Om en brand uppstår i husvagnen, husbilen eller tältet brinner det snabbt. På bara ett par minuter riskerar hela ekipaget att vara övertänt. Som campinggäst är det viktigt att du hjälper till för att minska risken för att brand uppstår eller sprids.

Skulle brand ändå skulle uppstå måste du vara beredd att snabbt själv ingripa. En brandvarnare och en gasolvarnare hjälper dig ge en tidig varning. Men en brandsläckare kan du göra en tidig och snabb insats vilket kan förhindra att branden sprids.

Uppställning husvagn för att minska risken för brand

Råd för uppställning av husvagn

 • Ställ husvagnen med dragkroken mot vägen
 • Ha minst 4 meter mellan två campingfordon eller campingfordon och tält.

Om tält och husvagnar eller husbilar ställs upp för tätt är risken stor att en brand snabbt riskerar att sprida sig till grannarna. Därför är det viktigt att hålla de rekommenderade avstånden som finns. Tänk på att placera husvagnens dragkrok ut mot vägen så att husvagnen snabbt kan flyttas om det börjar brinna i den eller en annan husvagn.

Avståndet mellan två campingfordon eller campingfordon och tält bör vara minst fyra meter. Två tält bör placeras med minste tre meters avstånd. Med campingfordon menas husvagn eller husbil inklusive förtält. Det är ditt ansvar som campinggäst att se till att hålla det krav på avstånd som finns.

Säkerhetsavstånd på camping för att minska risken för brand - brandsäkra husvagnen
Bild lånad från MSB.se

Brandrisk med gasol i husvagn

Gasol i husvagnar orsakar flera olyckor varje år. Det är viktigt att ha koll på sin utrustning, att regelbundet kontrollera den och byta ut delar som är trasig. På så sätt kan du undvika att brand eller explosion inträffar.

Säkerhetsutrustning i husvagnen

Precis som hemma i bostaden behöver ni ha säkerhetsutrustning i husvagnen när ni åker iväg. Utrustningen behöver inte vara speciellt dyr i inköp men kan rädda livet på er om olyckan är framme.

 • Skaffa en gasolläckagetestare och testa utrustningen före varje resa.
 • Skaffa en gasvarnare som monteras inne i husvagnen eller husbilen och som varnar med högt ljud om ett läckage av gas uppstår.
 • Skaffa en brandvarnare som varnar och väcker er om en brand uppstår.
 • Ha en brandsläckare som är lätt att komma åt. Du bör ha minst en två kilo pulversläckare men ha ni plats är en sex kilo pulversläckare ännu bättre. Alternativt kan man ha två stycken två kilos släckare. Även en brandfilt är bra att ha för att kunna släcka en brand som uppstår.

Vilka är riskerna med gasol i husvagn?

Egentligen är inte den farligaste risken med gasol brand utan att man få en koloxidläcka. Gasol är tyngre än luft och kan vara kvar på låga punkter och där riskera att nå ett brännbar koncentration och sen antändas. Gasol tränger även bort syret så en gasolläcka i en husvagn där personer ligger och sover kan vara direkt direkt dödlig.

För att skydda er som sover i husvagnen eller husbilen rekommenderas att använda ett gasvarnare. En gasvarnare fungerar som en brandvarnare men monteras när golvet istället för i taket och varnar för gas istället för brandrök. Gasvarnare eller gaslarm finns i olika utföranden och kan drivas med batteri, via 12 volts anslutning eller 240 v. Läs gärna vår kompletta genomgång av gasvarnare.

Vanliga orsaker till läckage av gasol

 • Att utrustning som använder gasol är felaktigt installerade. Det kan till exempel vara att ett gasoldrivet kylskåp där förbränningsgaserna går in i husvagnen istället för ut.
 • Utrustningen är för gammal och sliten. Risken finns att gasol läcker där en gammal slang har torrsprickor.

Det är därför det är viktigt att din utrustning är utformad, installerat och underhållen på rätt sätt. Det minskar risken för att brand och explosion ska ske vid normal användning. Ha för vana att alltid kontrollera utrustningen efter att husvagnen är flyttad. Utrustningen bör även provtrycka en gång om året.

Var också noga med att läsa bruksanvisningen med instruktioner för hur du ska hantera och åtgärda flaskbyte, påfyllning och eventuella läckage.

Förvaring av gasflaskor i husvagnen

Det finns regler för hur gasflaskor får förvaras i husvagnen och hur de ska placeras.

 • Gasflaskorna får endast vara åtkomliga utifrån.
 • Huvudavstängningsventilen ska vara åtkomlig utifrån.
 • Gasflaskorna ska förvaras stående.
 • Husvagnen får medföra högst två gasflaskor och varje flaska får rymma max 30 liter.
 • Gasflaskorna ska vara ordentligt fastsatta och kunna fästas och lossas utan hjälp av verktyg.
Gasolflaska P11 rummer 30 liter gasol
P11 motsvarande 30 liter gasol

Vad du ska göra vid läckage av gas

 1. Stäng flaskventilen och ventilerna till din gasolutrustning.
 2. Undanröj eventuella tändkällor så att inte gasen kan antändas. Släck eventuell eld, stäng av motorn till bilen och undvik att röka i närheten av ett eventuellt gasläckage.
 3. Vädra ur utrymmet och använd inte utrustningen förrän läckaget är åtgärdad.

Om brand uppstår ska du alltid larma 112 och tillkalla hjälp.

FAQ Brandsäkra husvagnen – Vanliga frågor och svar

Hur nära får husvagnar stå på en camping?

Avståndet mellan två husvagnar, husbilar eller husvagn och tält bör vara minst fyra meter. Avståndet mellan två tält bör vara minst tre meter.

Hur ska husvagnen stå på en camping?

Husvagnen bör placeras så att dragkroken står mot vägen så att den kan flyttas om brand uppstår. Avståndet till andra ekipage bör vara minst fyra meter.

Hur kan jag brandsäkra husvagnen?

Se till att utrustningen inte är för gammal och sliten. Ha brand- och gasvarnare för att bli varnad och brandsläckare och brandfilt för att släcka. Följ de regler som gäller vid uppställning av campingfordon.

Källor till artikeln

Om oss Johan Jonsson

Lämna en kommentar