Elda rätt i din eldstad – 6 bra tips

Foto av författare
Skriven av:
Johan Jonsson
Uppdaterad senast:

Många bostadsbränder i villor och fritidshus kopplas till eldstäder och skorstenar. Brand i eldstäder är den enskilt vanligaste orsaken till bränder i villor och fritidshus. Genom att elda rätt i din eldstad kan du förebygga dessa bränder. 

En modern eldstad som är rätt installerad, rätt eldad, och rätt skött, en säker och relativt miljövänlig värmekälla. Men det finns några saker du bör tänka på när du använder din eldstad. 

6 bra tips hur du gör för att elda rätt i din eldstad

1. Använd torr ved i lämplig storlek när du eldar i din eldstad

Elda alltid med torr ved som har lagrats torrt och luftigt i minst ett år. En av de vanligaste orsakerna till tjära i rökkanalen är att man eldat med sur ved. 

De flesta eldstäder rymmer med ved än vad skorstenen klarar av. Använder du för mycket ved och eldar under lång tid finns det risk att det blir alldeles för varmt i rökkanalen och omgivande brännbart material kan antända. För hög värme i rökkanalen kan även leda till att tjära och sotavlagringar i rökkanalen börjar brinna. Saknar du eldningsinstruktioner till din eldstad är en bra tumregel att aldrig elda mer än 3kg ved i timmen och högst i 3-4 timmar. Låt alltid eldstaden vila lika länge som du eldat innan du eldar igen. 

Behöver du en ny brandvarnare, läst vårt test av brandvarnare

2. Blandningen mellan ved, värme och luft är viktig när du eldar

För att en brand ska kunna fortgå behövs ved (något brännbart), värme och luft. Rätt fördelning mellan dessa tre gör att förbränningen blir optimal. Ett fel som många gör är att man stryper lufttillförseln för att man tycker veden brinner upp för snabbt. Oftast blir det då en ofullständig förbränning och man pyreldar. Det gör att brandgaserna inte förbränns optimalt och det bildas efterhand tjära och sotpartiklar i rökkanalen vilket tillslut leder till en brandrisk. 

Ibland kan det vara svårt att få drag i skorstenen om inte eldstaden använts under en längre tid. Ibland kan det hjälpa att ha ett fönster på glänt till dess att elden har tagit sig ordentligt. 

Elda rätt i din eldstad - kamin

3. Kontrollera röken – skorstenen ska inte ryka

För att säkerställa att du eldar med torr ved och har tillräcklig lufttillförsel till eldstaden kan du titta hur röken ser ut. Är det varmt ute ska du bara se ett daller ovanför skorstenen. Enda gången som röken ska vara synlig är när det är kallt ute. Då bildas en vit rök som består av vattenånga. Är röken gul eller grå betyder det att pannan är dålig eller felaktig eldning, till exempel dålig lufttillförsel eller att veden är fuktig. 

4. Ta hand om askan i din eldstad – askan kan orsaka brand     

Askan som bildas i eldstaden efter du eldat ska vara grå och finfödelad. Då har branden fått brinna optimalt. 

Efterhand kommer du behöva tömma eldstaden på aska annars finns risk att luftflödet försämras i eldstaden. 

Det kan finns glödrester kvar i askan i flera dygn. Tänk därför på att lägga askan i en plåthink med lock och ställa den på ett brändsäkert underlag. Använd INTE din vanliga dammsugare om du vill suga upp askan då det finns risk att glödpartiklar hamnar i den och en brand riskerar att uppstå. Om du vill använda dammsugaren se till att införskaffa en asksug. Den använder du med din vanliga dammsugare och den förhindrar att aska kommer in i din dammsugare. 

5. Minska risken för soteld – se till att din eldstad sotas

Mycket sot i rökkanalen beror på dålig förbränning eller pyreldning. Det ökar risken för soteld i skorstenen. Vid en soteld kan temperaturen bli över 1000 grader, vilket kan leda till överhettning och brand i huset. 

Sotning innebär att brännbara beläggningar som samlats i eldstaden och skorstenen tas bort för att minimera risken för soteld.

Det är upp till varje kommun att bestämma hur ofta ska göras och vad det ska kosta. Hur ofta sotning ska göras beror på klimatförhållande och hur mycket man eldar. Eldar du mer än 1m3 ved om året bör du sota varje år. Man får sota själv men man måste ha godkännande från sotningsdistriktet.

Skulle en soteld uppstå:

  1. Stäng alla luckor och stjäl på eldstaden
  2. Försök släcka elden med en pulversläckare, undvik vatten in i det längsta
  3. Ring 112
  4. Kontrollera skorstenen i hela dess längd, speciellt vid bjälklagsgenomgångar och på vinden
  5. Kontakta sotare och begär en besiktning av eldstaden

6. Se till att ha en fungerande brandvarnare

Skulle din eldning gå fel, trots att du följer råden kring hur du ska elda rätt i din eldstad, är det viktigt att ha en fungerande brandvarnare. Skulle det börja brinna okontrollerat kommer brandvarnaren att varna dig och din familj så att ni hinner påverka branden och sätta er i säkerhet. En brandvarnare är en billig livförsäkring och är den som ser till att ni vaknar om ni sover. Ha gärna flera brandvarnare och se till att med jämna mellanrum kontrollera att de fungerar. Du bör även ha en brandsläckare hemma för att själv försöka släcka branden. En tidig släckinsats kan vara direkt avgörande för brandens omfattning.

Källor till artikeln

Om oss Johan Jonsson

Lämna en kommentar