Elda på tomten - vad gäller?

Elda på tomten – vad gäller?

Sedan 1 januari 2024 gäller nya regler kring vad du får elda på tomten. De nya reglerna innebär att allt trädgårdsavfall ska komposteras på tomten, lämnas till en återvinningscentral eller samlas in av kommunen. I princip innebär det att du inte längre får elda grunda, löv och annat trädgårdsavfall på tomten.

3 bra spisvakten du kan installera sjalv

Spisvakt till spisen – 3 bra spisvakter du kan installera själv

En spisvakt är en anordning som övervakar spisen. Om risk för brand skulle uppstå bryter spisvakten strömmen till spisen och plattan som är på stängs av.

Cirka en tredjedel av alla bostadsbränder är spisrelaterade. Många av dessa hade kunnat undvikas med en spisvakt.

Vi har i vår artikel gått igenom 3 bra spisvakter som du kan installera själv.

Brandsäkerhet i hemmet

Hur ska jag göra om det börjar brinna hemma?

Hur mycket vi än förebygger bränder kommer de inträffa. Om det börjar brinna kommer ditt agerande vara direkt avgörande. Genom att tidigt påverka branden ökar vi chanserna att kunna släcka den. Även om du inte lyckas släcka branden så köper du tid för räddningstjänsten som kommer för att hjälpa dig. Du skapar även förutsättningar för andra att sätta sig i säkerhet. Läs om de viktigaste sakerna att göra om det börjar brinna.