Var ska man placera brandsläckaren?

Det är bra att ställa sig frågan ”Var ska man placera brandsläckaren” för att du ska ha ett bra brandskydd hemma. En brandsläckares effektivitet är beroende av att släckning påbörjas i ett tidigt skede annars kommer du inte ha någon möjlighet att släcka branden.

Placera brandsläckaren på en väl synlig plats, gärna i anslutning till en entré eller utgång. Se till att brandsläckaren är lättillgängligt och inte blockerad.