Hur mycket kostar en brandsläckare?

En brandsläckare med 6kg pulver kostar från cirka 500kr och uppåt. Vill du ha en designad brandsläckare är priset från cirka 1100kr. En brandsläckare är lätt att få tag på och du kan köpa en brandsläckare i byggvaruhandeln, större mat- och inredningsbutiker eller online.

Var ska man placera brandsläckaren?

Det är bra att ställa sig frågan ”Var ska man placera brandsläckaren” för att du ska ha ett bra brandskydd hemma. En brandsläckares effektivitet är beroende av att släckning påbörjas i ett tidigt skede annars kommer du inte ha någon möjlighet att släcka branden.

Placera brandsläckaren på en väl synlig plats, gärna i anslutning till en entré eller utgång. Se till att brandsläckaren är lättillgängligt och inte blockerad.