Hur fungerar en spisvakt till spisen?

En spisvakt till spisen är en teknisk anordning som övervakar spisen. Vid risk för brand kan spisvakten påkalla omgivningens uppmärksamhet eller bryta strömmen till spisen innan en brand har hunnit uppstå.

Cirka en tredjedel av alla bostadsbränder är spisrelaterade. Det är lätt att glömma en spisplatta påslagen om till exempel telefonen ringer eller någon knackar på dörren. Att använda en spisvakt till spisen är något som kan hjälpa i dessa situationer. En spisvakt är oftast liten och diskret för att synas så lite som möjligt. De är lätta att placera och kräver inte mycket utrymme. 

Vad är en spisvakt? 

Närmare 100 personer omkommer varje år i bostadsbränder. Cirka en tredjedel av alla bostadsbränder är spisrelaterade och de flesta av dessa bränder startar på grund av att spisplattorna glömts påslagna. 

En spisvakt är en teknisk anordning som hjälper dig övervaka spisen. Vi risk för brand kommer spisvakten påkalla din uppmärksamhet eller bryta elen till spisen innan brand hinner uppstå. Spisvakter finns i flera olika modeller, allt från enkla till mer avancerade modeller. Det finns även spisvakter som är kombinerade med brandvarnare eller brandsläckningssystem. För att läsa mer om brandvarnare, ta del av vår artikel ”Allt om brandvarnare för hemmet”.

En annan bra funktion med en spisvakt är att när timern inte är aktiverad går inte spisen att sätta på. Det förhindrar att man av misstag skulle råka sätta på platan genom att gå emot eller att ett barn är och pillar på spisen. 

Spisvakter fungerar för samtliga elspisar oavsett om det är induktion, keramik eller gjutjärnsplattor. Eftersom gasspisar inte drivs av el finns det inte heller möjligheten att bryta elförsörjningen till spisen vilket är spisvaktens viktigaste uppgift. Det finns spisvakter till gasspisar också men de kommer enbart larma och du måste själv agera för att förhindra en brand. Dock ska man ha med sig att gasspisar är konstruerade för att bryta gasen ifall lågan slocknar. Du ska därför inte behöva oroa dig för gas i utrymmet. 

Om du har en inbyggnadsugn och en separat spishäll ska spisvakten monteras på hällen. 

När behöver jag en spisvakt? 

En spisvakt är bra för personer som med kognitiva svårigheter som nedsatt minne, impulsiva personer som lätt distraheras av omgivningen och personer som är påverkade av läkemedel, droger eller alkohol. En spisvakt är ett bra hjälpmedel för dessa personer för att minska risken för brand i samband med matlagning. 

Studier på användare av spisvakter utförda av Hjälpmedelsinstitutet visar att spisvakter är ett bra hjälpmedel för att skapa en trygghetskänsla hos brukaren vilket ger en mer avslappnad och mindre stressfylld vardag. 

Men en spisvakt kan vara bra för alla. Det är lätt att glömma något på spisen om något kallar på uppmärksamheten. En spisvakt till spisen skulle hjälpa dig innan brand skulle hinna uppstå.

Vad är skillnaden på en spistimer och en spisvakt? 

En spistimer är konstruerad att bryta strömmen till spisen på en förinställd tid. En spistimer tar ingen hänsyn till det som händer på spisen utan bryter istället när tiden är slut. Det innebär att det teoretiskt skulle hinna börja brinna innan tiden har gått ut. 

En spisvakt däremot bryter strömmen om rök eller brand uppstår. 

Vad är en spisvakt? Exempel på spisvakt

Finns det olika typer av spisvakter? 

Det finns några olika typer av spisvakter men funktionen är densamma att spisvakten bryter strömmen till spisen om de aktiveras. 

Några olika typer av spisvakter

  • Temperatursensor – spisvakt med temperatursensor fungerar på så sätts att strömmen bryts när temperaturen i stek- eller kokområdet når en förinställd temperatur. 
  • Rörelsesensor – en spisvakt med rörelsesensor känner av om det finns några personer i rummet. Är det ingen i rummet kommer spisvakten slå ifrån spisen efter ett visst antal minuter. Minuterna det tar innan spisvakten bryter går att ställa in. 
  • Rökdetektor – en rökdetektor placeras i samma rum som spisen, gärna i nära anslutning (det ska dock gå att steka). Skulle rökutvecklingen bli för stor bryter spisvakten strömmen till spisen. 

Vad är priset på en spisvakt? 

En spisvakt kostar från ca 3500kr upp till ca 6500kr. Det du ska tänka på när du köper en spisvakt är att den ska passa personen den installeras till. Läs avsnittet om vilka olika typer av spisvakter det finns. 

2015 antogs den svenska versionen av EU-standarden EN50615 för spisvakter. När du köper en spisvakt ska du kontrollera att denna märkning finns. Då kan du vara säker på att du har köpt en bra spisvakt som fungerar. 

Kan jag montera en spisvakt själv? 

Det finns både spisvakter som du kan montera själv med stickpropp och fästa apparaten på väggen samt spisvakter som är fastmonterade och måste installeras av behörig elektriker. 

Innan du beställer en spisvakt måste du undersöka hur spisen som ska ha spisvakten är installerad. Är den ansluten med stickpropp sätter du enkelt dit spisvakten och återansluter sedan spisen. Är däremot spisen fastmonterad i kopplingsdosa måste en behörig elektriker sköta installationen. 

Vad kostar en spisvakt?

Referenser till artikeln

Lämna en kommentar

Tillbaka till början