Varför julgranen är en stor brandrisk

Skriven av:
Uppdaterad senast:

En torr julgran barrar, det vet alla, men har du även funderat på att julgranen är en stor brandrisk? Varje år inträffar ett antal bränder i Sverige på grund av att en julgran fattat eld efter att ha kommit i kontakt med en låga från till exempel ett levande ljus eller ett tomtebloss. En brand i en julgran sprider sig närmare explosionsartat och det kan vara svårt för personer som befinner sig i samma rum att hinna ta sig ut. 

Det finns vissa saker du kan göra för att förhindra att granen blir torr som fnöske och göra om brand skulle uppstå.

1. Vad kan jag göra för att förhindra att julgranen blir en stor brandrisk?  

Bästa knepet är att förhindra att granen torkar ut. Att julgranen torkar ut är anledningen till att granen blir lättantändlig och då lättare fattar eld. 

När du fått hem din julgran ska du alltid såga av ett par centimeter av stammen för att få ett nytt färskt snitt. Det gamla snittet är nämligen fyllt av kåda vilket gör att granen har svårare att suga upp vätskan i julgransfoten. 

Undvik att chocka granen genom att plocka in den från kylan direkt i inomhusvärmen. Placera den gärna i ett utrymme som är svalare i en hink med vatten för att väcka den långsamt. 

Se alltid till att julgranen har tillgång till vatten. Första dagarna kan en julgran med lätthet suga upp allt vatten i julgransfoten. Undvik sedan att placera julgranen nära ett element eller en öppen spis. Det kommer göra att granen fortare torkar ut.

Varför är julgranen en stor brandrisk?

2. Vilka tändkällor riskerar att tända julgranen? 

Ha aldrig levande ljus eller tomebloss i eller nära granen. Olyckan sker på ett ögonblick och du kommer inte hinna släcka om det tar sig i granen. Tänk även på att en gnista från en öppen spis kan antända granen. 

Kontrollera dina ljusslingor så att inte de är skadade, missfärgade, spröda eller spricker om du böjer på dem. En skadad ljusslinga kan inte bara innebära en brandfara utan risken finns även att den som vidrör ljusslingan kan utsättas för starkström. Använder du en äldre typ av ljusslinga i granen som inte har led-lampor kan dessa bli varma. Om de ligger emot något brännbart finns risken att en brand startar. 

I samband med att du börjar pynta för julen bör du även testa din brandvarnare. Ta gärna del av vår artikel om den bästa brandvarnaren.

Läs gärna vår artikel om en brandsäker jul för fler handfasta tips,

3. Film på varför julgranen är en stor brandrisk

Nedan är en film på en julgran som är vattnad och en som har torkat ut. Man börjar tända den vattnade granen till höger. Efter 30 sekunder ser man rök från granen och vid detta läget skulle brandvarnaren varnat och du hade haft möjlighet att släcka granen.

Granen till vänster som man inte har vattnat tänder man 30sekunder efter den vattnade granen och efter bara 10 sekunder (!!!) är det en sådan miljö i utrymmet att det skulle innebära livsfara att befinna sig där.

https://youtu.be/wNBTE71iQmU

4. Vad gör jag om det börjar brinna i julgranen? 

Finns det möjlighet att släcka branden, gör det! Ta det som finns till hands. Det spelar ingen roll om du använder dig av kaffe i kaffekannan, hämtar en gryta med vatten eller använder din handbrandsläckare eller brandfilt. Påverkar man brand i ett tidigt skede ökar möjligheterna att släcka branden. 

Varna de som är inomhus och se till att alla kommer i säkerhet. Se till att stänga in branden genom att stänga dörrar och fönster. För att utrymma från ett högre våningsplan kan du använda en brandstege.

Ring 112 och berätta att det brinner hemma hos dig. SOS kommer att larma räddningstjänsten till platsen som gör allt vad de kan för att försöka släcka branden. Möt upp räddningstjänsten när de anländer och svara på deras frågor så att de kan utföra sig jobb. 

Källor till artikeln

Om oss Johan Jonsson

Lämna en kommentar